Parkinson, dementie en MS

Behandeling van Parkinson, dementie en MS: onze focus op het aanleren van verloren functies.

Bij neurologische aandoeningen zoals Parkinson, dementie en MS ontstaan in veel gevallen klachten aan het bewegingsapparaat. Fysiotherapie en ergotherapie bij deze neurologische aandoeningen, richten zich op het opnieuw aanleren van verloren gegane functies en op het voorkomen van functieverlies.

Klachten

Veel voorkomende problemen bij neurologische aandoeningen zijn complex en hebben, afhankelijk van welke aandoening, een speciale aanpak nodig. Veel voorkomende problemen zijn krachtverlies, gewrichtsverstijvingen, evenwichtsstoornissen en concentratiestoornissen, Maar ook treden gedragsverandering en begripsstoornissen op die het bewegen bemoeilijken.

Bij Parkinson, dementie en MS valt op dat er overeenkomsten zijn in de ontstane problemen. Dit varieert van minder goed lopen tot een arm niet meer goed gebruiken of bewegen, evenwicht (balans), lichaamshouding (gebogen), verminderde spierkracht en conditie en coördinatieproblemen. De focus ligt hierbij dus op het versterken van de spierkracht en het verbeteren van de beweeglijkheid en balans. Bij het boksen komt dit zeer goed naar voren toe.

Sporttrainer voor Parkinson

Als sporttrainer en instructeur weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om in beweging te zijn en blijven. Voor mensen met de ziekte van Parkinson, maar ook met dementie of multiple sclerose, is dat erg belangrijk.

Hoe ziet een training eruit?

Plezier staat voorop omdat de drempel om tot bewegen en sporten te komen hoger is, en juist elkaar inspireren en motiveren helpt. Het sociale aspect is voor mij en de sporters dus van cruciaal belang. Wij gaan sowieso eerst in gesprek met elkaar, ik doe een anamnese (intakegesprek) om een beeld te krijgen van wie je bent , medicatie gebruik, sportachtergrond e.d., waarbij ook je partner, familielidf mantelzorger of parkinson-verpleegkundige aanwezig mag zijn. Want direct contact met je naaste(n) is voor mij ook van groot belang. Bij het sporten zelf zijn we dus uiteraard alert op balans, vallen en freezing. Ik spreek bij de training luid en duidelijk en tel hardop. Voor alles nemen we de tijd omdat aandacht erbij houden en veiligheid noodzakelijk zijn. Bij de training van boksbewegingen, stimuleer ik het groot maken en snel bewegen van armen en passen, omdat de aandoening dit juist kleiner en trager maakt. Uiteraard kan er met een (rol)stoel worden getraind.

Zoals gezegd neem ik de tijd omdat het verwerken van informatie trager gaat en het automatiseren van bewegingen lastiger is. Ook het uitvoeren van dubbeltaken (denken en gelijk doen) is moeilijker, maar die gaan we stimuleren. De opdrachten zijn eenvoudig en ik herhaal ze steeds. En, we doen vaak wat nieuws om zo de uitdaging aan te blijven gaan.

Kortom, mensen met een aandoening kunnen meer dan ze zelf vaak denken. Ik daag je uit om grenzen op te zoeken, want uit niets blijkt dat zodra je Parkinson hebt je dit niet kan. Dus gaan we samen de ‘ring’ in. Tot gauw!