Contact

Stichting Weerbaarheidscentrum Ridderkerk

RSIN: 863192683. zetel te Ridderkerk

IBAN: Rabo…in aanvraag.

Doelstelling: Het bevorderen van de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen en volwassenen, met of zonder beperking door een non-contact programma op het gebied van boksen.

Contactpersoon: Ron Andriessen, Bsc, BCM, oprichter en voorzitter.

Mission of Statement: De Stichting Weerbaarheidscentrum Ridderkerk wil met haar non-contact Boksprogramma vitaal bijdragen aan een sportief, gezond en weerbaar leven, door het fitter maken van de (toekomstige) generaties kinderen, volwassenen en ouderen, met en zonder beperkingen. Hierbij dagen wij onze leden uit om op het voor hen best mogelijke  en haalbare niveau te presteren op gebied van de Bokssport op non-contact basis. Wij helpen mensen hun sportieve grens te verleggen.

De samenwerking tussen Parkinson Boksen Rotterdam en Ridderkerk, heeft ons gebracht onze doelstelling om te zetten in een beleidsplan. Hierin staat de rode draad van ons beleid beschreven dat naast sporten en bewegen ook het samenkomen van cruciaal belang is. Tevens spannen wij ons in om de samenwerking tussen de huidige beide locaties te verstevigen. Ons beleidsplan zal binnenkort worden gepubliceerd en wellicht gelijk lopen met de erkenning van de ANBI-status. Hierin staan onze doelstelling, visie en missie maar ook de aanpak beschreven.

Bestuur: 

Ron Andriessen BSc, B-CBM, oprichter en voorzitter;

Drs. Henry van der Dussen, secretaris,

Drs. Pieter Hattink (RC), penningmeester a.i.

Het bestuur is benoemd voor onbepaalde tijd. De bestuursleden genieten geen beloning voor haar werkzaamheden.

Jaarlijks (1e maand boekjaar) zal er verslag worden gedaan en gepubliceerd op deze website.

 

BELEIDSPLAN WEERBAARHEIDSCENTRUM RIDDERKERK

Mission of Statement

Weerbaarheidscentrum Ridderkerk wil met haar Boksprogramma vitaal bijdragen aan een sportief, gezond en weerbaar leven, door het fitter maken van de generaties kinderen, volwassenen tot senioren, met en zonder beperkingen en toekomstige generaties. Wij dagen onze leden uit om op het voor hen best mogelijke haalbare niveau te presteren op gebied van de Bokssport. Resultaat vereist een hoge mate van inspanning en inzet. Wij helpen mensen hun sportieve grenzen te verleggen.

Visie:

Weerbaarheidscentrum Ridderkerk wil met haar Boksprogramma een positieve invloed hebben op het leven van haar leden en erbuiten. Wij willen bijdragen aan de maatschappij door gezondheidsklachten (zowel fysiek als mentaal) gerelateerd aan hersenziektes, door te weinig bewegen, gebrek aan zelfvertrouwen, eigenwaarde en weerbaarheid terug te dringen. Hierbij behoren aandoeningen zoals Parkinson, stoornissen zoals autisme maar ook kinderen uit armoedesituaties en beperkingen zoals rolstoelers en doven. Onze focus ligt hierbij op de persoonlijke aandacht (sociaal) en sfeer, hoge kwaliteit van de lessen en veiligheid. Hiervoor trainen wij veel op individueel niveau en in kleine groepen.

Doelstelling:

Onze doelstelling is het bevorderen van de fysiek en mentale ontwikkeling van kinderen en volwassenen, met en zonder beperking, door het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Wij doen dat door toepassing van ons Boksprogramma en trainingen. Wij meten en evalueren daarom ook geregeld de kwetsbare sporters om zo te kunnen zien of de geleerde oefeningen de juiste effecten hebben gesorteerd.

Kernwaarden:

Gedragscode

Een simpele maar respectvolle code is het geven van de hand of ‘boks’ bij binnenkomst en gedag zeggen bij het weggaan. Deze begroeting laat zien dat je de ander ziet en hij/zij jou.

Kwaliteit

Om het maximale uit je training te halen is de aandacht op je oefeningen die je uitvoert essentieel. De juiste technieken bij het boksen zorgen ervoor dat je geen onnodige kracht en energie verspilt. Het correct uitvoeren van de training zorgt ervoor dat er geen blessures ontstaan.

Wij staan voor het toepassen van metingen bij sporters uit de kwetsbare groepen. Wij staan ook voor voorlichting in de Voedselketen, welke onlosmakelijk verbonden is met de hersenaandoeningen.

Rangschikking

Wij maken onderscheid naar beginnende en gevorderde boksers bij de (reguliere) boks trainingen. Iets wat bij vele scholen wordt overgeslagen of half wordt toegepast. Uit ervaring is gebleken dat met het niet juist toepassen van de stoten en voetenwerk, blessures kunnen optreden.

Sfeer

Wij staan voor een ongedwongen sfeer waarin wij de individuele verschillen in vaardigheden, sportniveaus en karaktereigenschappen respecteren. Dit verwachten wij ook van onze leden. We zijn er voor iedereen en hebben extra aandacht voor onze kwetsbare groepen.

Wij staan ook voor de juiste en gepaste muziek in de achtergrond bij de diverse groepen. Deze keuze wordt ter plekke gedaan en draagt bij aan rust en vertrouwen voor met name de kwetsbaren.

Filosofie

In onze ogen is iedereen die inzet en motivatie toont al een gewaardeerd sporter. Je maakt een begin en dat is nu juist de aftrap. Of je nu professioneel bokser wilt worden of al blij bent met de masterclass, een ieder heeft eigen doelen. Wij geven iedereen dezelfde trainingsmentaliteit mee. Wij trainen serieus en willen dat overbrengen op onze leden.

Voeding

Een niet onbelangrijk onderdeel bij sporten en bewegen is de koffiehoek met zitgedeelte waar zowel vooraf, tussentijds als achteraf kan worden uitgeblazen en ontspannen. Een belangrijk onderdeel in ons centrum omdat wij ook staan voor het persoonlijke contact. Voeding dat zowel te verkrijgen is als in voorlichting. Steeds meer wordt voeding voorop gesteld bij mensen met een aandoening.

 

Boksacademie Ridderkerk

Eigenaar: Boksinstructeur (gecertificeerd NBB), Boxercise instructeur (gecertificeerd NBB), Parkinson Boksen trainer (gediplomeerd NBB/NOC*NSF), Sporttrainer voor Parkinson (ParkinsonNet).

Kantoor: Scheepmakerstraat 23, 2984 BE Ridderkerk

www.boksacademieridderkerk.nl

REF erkend fondsenwerver (Institute of Charity Fundraising Managers Trust).

ron@boksacademieridderkerk.nl

06 – 41.73.18.84

IBAN nummer: NL 92 RABO 0344.5789.68: tijdelijk

KVK: 86533975, Btw-id: NL004269353B21.